C# Indexer Nedir

Indexer özel tanımlı bir property'dir ve sadece class içerisinde tanımlanabilir. Tanımlandığı class'a indexlenebilir özelliği kazandırır. Array işlemlerinde kullandığımız [ ] operatörünü tanımlamış olduğumuz bir b... [Dah fazla]

C# Extension Method Kullanımı

Kelime anlamı genişletilebilir metod olan Extension Method'lar C#3.0 ile hayatımıza girmiştir ve yaptığı iş itibatiyle kullanım açısından son derece faydalı metodlardır. Tek cümleyle özetlemek gerekirse class ve struct yapılarını mod... [Dah fazla]

Sharepoint Rest Get User By

Get All Users List  http://your-site-name/_vti_bin/ListData.svc/UserInformationList   Get A User By Account or Any Other Property http://your-site-name/_vti_bin/ListData.svc/UserInformationList?$filter=Account eq ‘contoso\administ... [Dah fazla]