C# Extension Method Kullanımı

Kelime anlamı genişletilebilir metod olan Extension Method'lar C#3.0 ile hayatımıza girmiştir ve yaptığı iş itibatiyle kullanım açısından son derece faydalı metodlardır. Tek cümleyle özetlemek gerekirse class ve struct yapılarını mod... [Dah fazla]

Sharepoint Rest Get User By

Get All Users List  http://your-site-name/_vti_bin/ListData.svc/UserInformationList   Get A User By Account or Any Other Property http://your-site-name/_vti_bin/ListData.svc/UserInformationList?$filter=Account eq ‘contoso\administ... [Dah fazla]

Sharepoint Hide Ribbon

To hide the ribbon nav bar from your html you can get use of these two ways; First way add the below css class to your css file #s4-ribbonrow { display: none; }   Second way use javascript to hide it <script type="text/javascr... [Dah fazla]

C# Ref ve Out Kullanımı

Object-Oriented programramming ile birlikte günümüz PC'lerinin de geçmişe göre bir hayli performanslı olması biz developer'ları git gide programlama dili & RAM ilişkisinden uzaklaştırıyor. Çok iyi hatırlıyorum &u... [Dah fazla]