Caner Tosuner

Leave your code better than you found it

C# Destructor Nedir ?

Destructor kısaca constructor'ın tam tersidir.Constructor için bir nesnenin instance'ı alınırken Ram'de ki Heap bölümünde yer ayırmadan önce çağrılan metod diyebiliriz. Destructor tam bu nesne ram'den silinmeden önce çağrılan metod dur. 

Peki neden buna gerek var dersek; garbage collector sağ olsun bizim için ram'de işleri bitmiş nesneleri ram'den siliyor ve bazen tam bu silinme anını bilmek isteriz. Aslında C# tarafında çok fazla ihtiyaç duyulan bir şey değil ancak C-C++ gibi Ram yönetimini developer'a bırakan programlama dillerinde Destructor'a çok fazla ihtiyaç duyuluyordu. C# ram yönetimini tamamiyle developer'a bırakmadığından gerek kalmadıkça bu metodu kullanmıyoruz.

Destructor Özellikleri

 • Her class'ın sadece bir tane Destructor'ı olabilir,
 • Destructor tanımlanırken class ismini başına "~" işareti koyulur,
 • Struct'lar için tanımlanamaz, sadece class'lar için tanımlanırlar,
 • Dışarıdan çağrılamaz, otomatik olarak invoke olur,
 • Destructor parametre alamaz.
 • Kalıtım yapılamazlar ve overload edilemezler.

 

Örnek kullanım olarak;

	class Person
	{
		~Person() // destructor
		{
			// cleanup statements...
		}
	}

Kullanımı yukarıda olduğu gibidir. Yazım olarak Constructor tanımlar gibi yazıyoruz ancak isminin başına "~" işaretini koyuyoruz.

sealed class nedir

Kalıtım nesneye dayalı programlamada ki en büyük etkendir. Projede tanımladığımız bir class başka bir class veya interface'den ihtiyaca göre inheret olabilir ve böylelikle bir nevi oop'nin faydalarından yararlanmış oluruz. Ancak bazen yazmış olduğumuz bir class'ın başka class'lara kalıtım vermesini istemeyebiliriz. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyalım ki dersek genellikle security konularından dolayı böyle bir durum söz konusu olabilir. C# tarafında bu ihtiyacımızı karşılayacak olan sealed  keyword'ü bulunmaktadır. Eğer bir class sealed tanımlanırsa bu class alt class'lara kalıtım veremez.

Örnek olarak ; sealed tanımlı A class'ımız olsun ve 2 tanede sealed olmayan B,C adında class'larımız olsun

// Sealed class
sealed class A
{

} 
public class B
{

} 

//Sorunsuz çalışır
public class C : B
{

} 


//Hata verir !!! cannot derive from sealed type 'A'
public class C : A
{

} 

C class'ı B class'ından kalıtım alabilirken A class'ından kalıtım alamayacaktır. Çünkü A class'ı sealed'dır ve başka hiçbir class'a kalıtım veremez. 

.Net Framework içerisinde bir çok sealed class bulunmaktadır. Bunlardan en tanınmış olanı String class'ı dır. Bu nedenledir ki herhangi bir class String class'ından kalıtım almaya çalıştığında "cannot derive from sealed type 'string'" hatasını verir. 

Windows Phone 8.1 XAML Controls

Control

Desc

AppBar Bottom

Displays an AppBar at the bottom of the window

AutoSuggestBox

Text input with suggestions

Border

Visual border

Button

Clickable button

Canvas

Absolute positioning layout container

CaptureElement

Captures input from a camera device

CheckBox

Checkbox

ComboBox

Combobox

CommandBar
See AppBar

Handles the placement of AppBarButton elements

ContentControl

A control that has a single element of content

ContentDialog

WP8.1 'MessageBox'
See MessageDialog for Win8.1

ContentPresenter

Acts as a place-holder in a control template for the control's content

DatePicker

Date selection

DatePickerFlyout

Displays a full-screen date picker

Ellipse

Shape

FlipView

Displays a collection of items, one at a time

Flyout

Displays a non-modal window

Grid

Used to layout other controls (children) in a row/column matrix

GridView

Displays a horizontal grid of items

Hub

Displays data in horizontal sections

Hyperlink

Displays a hyperlink inside TextBlock and RichTextBlock elements

HyperlinkButton

Displays a hyperlink

Image

Displays an image

ItemsControl

A control that displays a collection of elements

ItemsPresenter

Acts as a place-holder in a control template for a list of items

Line

Shape

ListBox

Displays a list of items

ListPickerFlyout

Displays a full-screen flyout list of items

ListView

Displays a collection of items in a list that scrolls vertically

MapControl

Displays a map

MediaElement

Plays audio and video

MenuFlyout

Displays a flyout menu

Path

Shape

PasswordBox

Displays a password entry text box

PickerFlyout

Creates a custom flyout

Pivot

Manages a horizontally scrolled collection of page-like pivot items

Polygon

Shape

Polyline

Shape

Popup

Defines a custom container for other XAML elements

ProgressBar

Displays a progress bar

ProgressRing

Displays a progress ring

RadioButton

Allows the selection of a single item in a group

Rectangle

Shape

RepeatButton

A button that raises a Click event repeatedly until released

RichEditBox

Text box with rich formatting

RichTextBlock

Same as TextBlock but with rich formatting

ScrollBar

Scrollbar with thumb

ScrollViewer

Presents content in a view that may be panned and zoomed

SemanticZoom

Allows the user to zoom between two views of a collection of items

Slider

Allows the user to quickly specify a value by moving a thumb control

StackPanel

Container that layouts out other elements in a horizontal or vertical fashion

TextBlock

Displays text (non-editable)

TextBox

Allows the user to edit text

TimePicker

Time selection

TimePickerFlyout

Displays a full-screen time picker

ToggleButton

A button which can represent two states

ToggleSwitch

Displays an "on/off" switch representing a boolean value

Tooltip

Displays context help for an element

UserControl

Allows the creation of custom controls

VariableSizedWrapGrid

Display items in multiple rows and columns. See also WrapGrid

Viewbox

Container that scales content to a specific size

WebView

Displays a browser

WrapGrid

Display items in rows and columns. See also VariableSizedWrapGrid

 

 

 

 

Smart Home Project

Summary

Smart Home project provides users to control the electronic devices via it’s desktop application and mobile application. User can create scenarios which are “Arrive” and “Leave” scenarios and they can create feature events about sensors or electronic devices which are time-based and the system perform these events according to the different device types. All the actions process on the system are logged in the database and reports to the user.

 

 

Desktop Application

There is a laptop which is connected to the arduino and it receives and sends data from cloud system to arduino board or arduino board to cloud system. Users can access the in time data that comes from arduino board and it is displayed on a page which works on desktop application. They can create “Arrive” and “Leave” scenarios or they can create feature events using that application.

 

 

Cloud

 In the cloud side all data and necessary files are stored on azure cloud services. All the tables in the database have been developed by using MS-SQL, and using Entity Framework technology insertion, deletion and update operations performed. There is a virtual machine runs on azure and it communicates with mobile application and desktop application the process the commands.

 

 

 

 

Mobile Application

 There is an application which works on Windows Phone operating system. Users who has Windows Phone device can install the application and login. After processing some security functions they can easily display the device status and values of the sensors that are in smart home system.

 

Use Case Diagram

 

JQuery Mobile Google Analytics kodu ekleme

JQuery Mobile website geliştirip içerisine Google Analytics script'i eklemek istediğinizde tek yapmanız gereken http://www.google.com/analytics/ adresine giderek uygulamanızı oluşturmanız ve Google'ın size verdiği ID'yi alarak aşağıdaki script'te ilgili yere yazmanız.

 

<scripttype="text/javascript">

 

var _gaq = _gaq || [];

 

_gaq.push(['_setAccount', 'Google-App-ID']);

 

_gaq.push(['_trackPageview']);

 

(function () {

var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;

ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';

var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);

})();

 

</script>

 

Üstte bulunan bu script'i <head> </headtagleri arasına yazıp Google'ın sitenizle ilgili verileri tutmasını sağlayabilirsiniz.

 

MSP ler kitap yazdı !

Windows Phone 8 İçin Uygulama Geliştirme Rehberi

 

Microsoft Student Partners Türkiye ekibinin yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştığı Windows Phone 8 kitabı Ocak 2014′de yayınlandı. Hızlı değişim ve gelişim gösteren teknoloji ile aynı anda öğrenmenin çok zor olduğu bu dönemde MSP Türkiye ekibi ülkemizde Windows Phone programlama öğrenme hızını biraz daha arttırabilmek amacıyla kolları sıvadı.

 

Windows Phone 8 için Uygulama Geliştirme Rehberi, MSP liderleri ve MSP’ler tarafından planlandı ve yürütüldü. Liderler bu projede yer almak isteyen MSP’leri belirledi. Gönüllü olan öğrenciler ile kitapta yer alacak üniteleri belirledikten sonra konular kişilere dağıtıldı ve bireysel çalışma aşamasına geçildi. Microsoft Virtual Academy, Channel9 gibi online eğitim sitelerinden kendi konuları ile ilgili teknik bilgiler toplayan MSP’ler bu bilgileri kendi tecrübeleri ile birleştirerek yazıya döktüler. Bu projeyi bir an önce sonuçlandırabilmek için düzenli aralıklarla toplanıp projenin durumu gözden geçirildi. Disiplini elden bırakmayan MSP Türkiye ekibi bu verimli çalışmasının meyvesini bu ay aldı ve rehber D&R ve İdefix gibi marketlerde yerini aldı.

Windows Phone 8 Uygulama Geliştirme Rehberi, Windows Phone 8 uygulaması geliştirmek isteyen birinin başka bir şeye ihtiyacı olmadan bu kitabı takip ederek kısa sürede Windows Phone 8 programlamayı öğrenmesini mümkün kılıyor. Tamamen Türkçe içeriğe sahip bu kitap, Windows Phone sayfa tasarımı, harita kullanımı, uygulamanızın Windows Azure ile entegrasyonu gibi konularda bilgiler içeren 23 bölümden oluşuyor. Windows Phone 8 Uygulama Geliştirme Rehberi’ne ulaşmak isterseniz PusulaD&R ve Idefix linklerine tıklamanız yeterli! 

 

TextBox InputScope only Letters

 

    private void TextBox_KeyDown(object sender, System.Windows.Input.KeyEventArgs e)
    {
      if (e.Key >= Key.A && e.Key <= Key.Z)
      {
        e.Handled = false;
      }
      else if (e.Key == Key.Space)
        e.Handled = false;
      else
        e.Handled = true;
    }

ExpanderView without left side Line

Expander Style        

<Style x:Key="ExpanderViewStyle" TargetType="toolkit:ExpanderView">
      <Setter Property="HorizontalAlignment" Value="Stretch"/>
      <Setter Property="HorizontalContentAlignment" Value="Stretch"/>
      <Setter Property="ItemsPanel">
        <Setter.Value>
          <ItemsPanelTemplate>
            <StackPanel/>
          </ItemsPanelTemplate>
        </Setter.Value>
      </Setter>
      <Setter Property="Template">
        <Setter.Value>
          <ControlTemplate TargetType="toolkit:ExpanderView">
            <Grid>
              <Grid.Resources>
                <QuadraticEase x:Key="QuadraticEaseOut" EasingMode="EaseOut"/>
                <QuadraticEase x:Key="QuadraticEaseInOut" EasingMode="EaseInOut"/>
              </Grid.Resources>
              <Grid.ColumnDefinitions>
                <ColumnDefinition Width="41"/>
                <ColumnDefinition Width="*"/>
              </Grid.ColumnDefinitions>
              <Grid.RowDefinitions>
                <RowDefinition Height="Auto"/>
                <RowDefinition Height="Auto"/>
                <RowDefinition Height="Auto"/>
              </Grid.RowDefinitions>
              <VisualStateManager.VisualStateGroups>
                <VisualStateGroup x:Name="ExpansionStates">
                  <VisualStateGroup.Transitions>
                    <VisualTransition From="Collapsed" GeneratedDuration="0:0:0.15" To="Expanded">
                      <Storyboard>
                        <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="(FrameworkElement.Height)" Storyboard.TargetName="ItemsCanvas">
                          <EasingDoubleKeyFrame EasingFunction="{StaticResource QuadraticEaseOut}" KeyTime="0:0:0.00" Value="0"/>
                          <EasingDoubleKeyFrame x:Name="CollapsedToExpandedKeyFrame" EasingFunction="{StaticResource QuadraticEaseOut}" KeyTime="0:0:0.15" Value="1"/>
                        </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
                        <DoubleAnimation Duration="0" To="1.0" Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Opacity)" Storyboard.TargetName="ItemsCanvas"/>
                      </Storyboard>
                    </VisualTransition>
                    <VisualTransition From="Expanded" GeneratedDuration="0:0:0.15" To="Collapsed">
                      <Storyboard>
                        <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="(FrameworkElement.Height)" Storyboard.TargetName="ItemsCanvas">
                          <EasingDoubleKeyFrame x:Name="ExpandedToCollapsedKeyFrame" EasingFunction="{StaticResource QuadraticEaseInOut}" KeyTime="0:0:0.00" Value="1"/>
                          <EasingDoubleKeyFrame EasingFunction="{StaticResource QuadraticEaseInOut}" KeyTime="0:0:0.15" Value="0"/>
                        </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
                        <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Opacity)" Storyboard.TargetName="ItemsCanvas">
                          <EasingDoubleKeyFrame EasingFunction="{StaticResource QuadraticEaseInOut}" KeyTime="0:0:0.00" Value="1.0"/>
                          <EasingDoubleKeyFrame EasingFunction="{StaticResource QuadraticEaseInOut}" KeyTime="0:0:0.15" Value="0.0"/>
                        </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
                        <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="(UIElement.RenderTransform).(CompositeTransform.TranslateY)" Storyboard.TargetName="ItemsCanvas">
                          <EasingDoubleKeyFrame EasingFunction="{StaticResource QuadraticEaseInOut}" KeyTime="0:0:0.00" Value="0.0"/>
                          <EasingDoubleKeyFrame EasingFunction="{StaticResource QuadraticEaseInOut}" KeyTime="0:0:0.15" Value="-35"/>
                        </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
                      </Storyboard>
                    </VisualTransition>
                  </VisualStateGroup.Transitions>
                  <VisualState x:Name="Collapsed">
                    <Storyboard>
                      <DoubleAnimation Duration="0" To="0" Storyboard.TargetProperty="(FrameworkElement.Height)" Storyboard.TargetName="ItemsCanvas"/>
                      <DoubleAnimation Duration="0" To="0.0" Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Opacity)" Storyboard.TargetName="ItemsCanvas"/>
                    </Storyboard>
                  </VisualState>
                  <VisualState x:Name="Expanded">
                    <Storyboard>
                      <DoubleAnimation Duration="0" Storyboard.TargetProperty="(FrameworkElement.Height)" Storyboard.TargetName="ItemsCanvas"/>
                      <DoubleAnimation Duration="0" To="1.0" Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Opacity)" Storyboard.TargetName="ItemsCanvas"/>
                    </Storyboard>
                  </VisualState>
                </VisualStateGroup>
                <VisualStateGroup x:Name="ExpandabilityStates">
                  <VisualState x:Name="Expandable"/>
                  <VisualState x:Name="NonExpandable">
                    <Storyboard>
                      <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Visibility)" Storyboard.TargetName="ExpandableContent">
                        <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0:0:0.0" Value="Collapsed"/>
                      </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                      <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Visibility)" Storyboard.TargetName="Line">
                        <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0:0:0.0" Value="Collapsed"/>
                      </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                      <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Visibility)" Storyboard.TargetName="NonExpandableContent">
                        <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0:0:0.0" Value="Visible"/>
                      </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                    </Storyboard>
                  </VisualState>
                </VisualStateGroup>
              </VisualStateManager.VisualStateGroups>
              <ListBoxItem x:Name="ExpandableContent" Grid.ColumnSpan="2" Grid.Column="0" toolkit:TiltEffect.IsTiltEnabled="True" Grid.Row="0" Grid.RowSpan="2">
                <Grid>
                  <Grid.ColumnDefinitions>
                    <ColumnDefinition Width="41"/>
                    <ColumnDefinition Width="*"/>
                  </Grid.ColumnDefinitions>
                  <Grid.RowDefinitions>
                    <RowDefinition Height="Auto"/>
                    <RowDefinition Height="Auto"/>
                    <RowDefinition Height="Auto"/>
                  </Grid.RowDefinitions>
                  <ContentControl x:Name="Header" Grid.ColumnSpan="2" ContentTemplate="{TemplateBinding HeaderTemplate}" Content="{TemplateBinding Header}" Grid.Column="0" HorizontalAlignment="Stretch" HorizontalContentAlignment="Stretch" Grid.Row="0"/>
                  <ContentControl x:Name="Expander" ContentTemplate="{TemplateBinding ExpanderTemplate}" Content="{TemplateBinding Expander}" Grid.Column="1" HorizontalAlignment="Stretch" HorizontalContentAlignment="Stretch" Margin="11,0,0,0" Grid.Row="1"/>
                  <Grid x:Name="ExpanderPanel" Background="Transparent" Grid.ColumnSpan="2" Grid.Column="0" Grid.Row="0" Grid.RowSpan="2"/>
                </Grid>
              </ListBoxItem>
              <ContentControl x:Name="NonExpandableContent" Grid.ColumnSpan="2" ContentTemplate="{TemplateBinding NonExpandableHeaderTemplate}" Content="{TemplateBinding NonExpandableHeader}" Grid.Column="0" HorizontalAlignment="Stretch" HorizontalContentAlignment="Stretch" Grid.Row="0" Grid.RowSpan="2" Visibility="Collapsed"/>
              <Canvas x:Name="ItemsCanvas" Grid.Column="1" Margin="11,0,0,0" Opacity="0.0" Grid.Row="2">
                <Canvas.RenderTransform>
                  <CompositeTransform TranslateY="0.0"/>
                </Canvas.RenderTransform>
                <ItemsPresenter x:Name="Presenter"/>
              </Canvas>
            </Grid>
          </ControlTemplate>
        </Setter.Value>
      </Setter>
    </Style>

 

Use style in control

<toolkit:ExpanderView x:Name="ExpanderToday" Style="{StaticResource ExpanderViewStyle}">

 

Windows Phone PasswordBox with numeric Input Scope

First, define below variables at class level

string_enteredPasscode="";
string_passwordChar="*";

 

Second, trigger TextBox KeyUp event that you use in xaml,

 privatevoidTextBox_KeyUp(objectsender, System.Windows.Input.KeyEventArgse)
    {
      if (tbCvv.Text.Length==3) return;
      _enteredPasscode=GetNewPasscode(_enteredPasscode, e);
      tbCvv.Text=Regex.Replace(_enteredPasscode, @".", _passwordChar);
 
      tbCvv.SelectionStart=tbCvv.Text.Length;
    }
 
    privatestringGetNewPasscode(stringoldPasscode, KeyEventArgskeyEventArgs)
    {
      stringnewPasscode=string.Empty;
      switch (keyEventArgs.Key)
      {
        caseKey.D0:
        caseKey.D1:
        caseKey.D2:
        caseKey.D3:
        caseKey.D4:
        caseKey.D5:
        caseKey.D6:
        caseKey.D7:
        caseKey.D8:
        caseKey.D9:
          newPasscode=oldPasscode+ (keyEventArgs.PlatformKeyCode-48);
          break;
        caseKey.Back:
          if (oldPasscode.Length>0)
            newPasscode=oldPasscode.Substring(0, oldPasscode.Length-1);
          break;
        default:
          //others
          newPasscode=oldPasscode;
          break;
      }
      returnnewPasscode;
    }

Windows Phone Add Page Transition to App.xaml

In App.xaml

<Application.Resources>
    <Style x:Key="TransitionStyle" TargetType="phone:PhoneApplicationPage">
      <Setter Property="toolkit:TransitionService.NavigationInTransition">
        <Setter.Value>
          <toolkit:NavigationInTransition>
            <toolkit:NavigationInTransition.Backward>
              <toolkit:SlideTransition Mode="SlideDownFadeIn"/>
            </toolkit:NavigationInTransition.Backward>
            <toolkit:NavigationInTransition.Forward>
              <toolkit:SlideTransition Mode="SlideRightFadeIn"/>
            </toolkit:NavigationInTransition.Forward>
          </toolkit:NavigationInTransition>
        </Setter.Value>
      </Setter>
      <Setter Property="toolkit:TransitionService.NavigationOutTransition">
        <Setter.Value>
          <toolkit:NavigationOutTransition>
            <toolkit:NavigationOutTransition.Backward>
              <toolkit:SlideTransition Mode="SlideLeftFadeOut"/>
            </toolkit:NavigationOutTransition.Backward>
            <toolkit:NavigationOutTransition.Forward>
              <toolkit:SlideTransition Mode="SlideUpFadeOut"/>
            </toolkit:NavigationOutTransition.Forward>
          </toolkit:NavigationOutTransition>
        </Setter.Value>
      </Setter>
    </Style>
</Application.Resources>

 In MainPage.xaml

<phone:PhoneApplicationPage
  Style="{StaticResource TransitionStyle}"
  x:Class="AcikOgretimDersleri.Views.Sample"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"