PostList

Over Engineering Hakkında

Over Engineering Hakkında

Yazılım geliştirme, hızla değişen teknolojik peyzajda karmaşıklığı yönetme çabası içinde olan dinamik bir alanı temsil eder. Geliştiriciler, projelerini etkili ve sürdürülebilir hale getirmek için çeşitli stratejiler kullanırken, bazen aşırı mühendislik (over engineering) terimiyle karşılaşırız. Bu kavram, bir yazılım projesinde gerekli olmayan, işlevselliği aşan, karmaşık ve gereksiz özelliklerin eklenmesini ifade eder. Bu blog yazısında, over engineering'in ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını ve bu durumun yazılım geliştirme süreçleri üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz....

Read More