Caner Tosuner

Leave your code better than you found it

MSP ler kitap yazdı !

Windows Phone 8 İçin Uygulama Geliştirme Rehberi

 

Microsoft Student Partners Türkiye ekibinin yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştığı Windows Phone 8 kitabı Ocak 2014′de yayınlandı. Hızlı değişim ve gelişim gösteren teknoloji ile aynı anda öğrenmenin çok zor olduğu bu dönemde MSP Türkiye ekibi ülkemizde Windows Phone programlama öğrenme hızını biraz daha arttırabilmek amacıyla kolları sıvadı.

 

Windows Phone 8 için Uygulama Geliştirme Rehberi, MSP liderleri ve MSP’ler tarafından planlandı ve yürütüldü. Liderler bu projede yer almak isteyen MSP’leri belirledi. Gönüllü olan öğrenciler ile kitapta yer alacak üniteleri belirledikten sonra konular kişilere dağıtıldı ve bireysel çalışma aşamasına geçildi. Microsoft Virtual Academy, Channel9 gibi online eğitim sitelerinden kendi konuları ile ilgili teknik bilgiler toplayan MSP’ler bu bilgileri kendi tecrübeleri ile birleştirerek yazıya döktüler. Bu projeyi bir an önce sonuçlandırabilmek için düzenli aralıklarla toplanıp projenin durumu gözden geçirildi. Disiplini elden bırakmayan MSP Türkiye ekibi bu verimli çalışmasının meyvesini bu ay aldı ve rehber D&R ve İdefix gibi marketlerde yerini aldı.

Windows Phone 8 Uygulama Geliştirme Rehberi, Windows Phone 8 uygulaması geliştirmek isteyen birinin başka bir şeye ihtiyacı olmadan bu kitabı takip ederek kısa sürede Windows Phone 8 programlamayı öğrenmesini mümkün kılıyor. Tamamen Türkçe içeriğe sahip bu kitap, Windows Phone sayfa tasarımı, harita kullanımı, uygulamanızın Windows Azure ile entegrasyonu gibi konularda bilgiler içeren 23 bölümden oluşuyor. Windows Phone 8 Uygulama Geliştirme Rehberi’ne ulaşmak isterseniz PusulaD&R ve Idefix linklerine tıklamanız yeterli! 

 

TextBox InputScope only Letters

 

    private void TextBox_KeyDown(object sender, System.Windows.Input.KeyEventArgs e)
    {
      if (e.Key >= Key.A && e.Key <= Key.Z)
      {
        e.Handled = false;
      }
      else if (e.Key == Key.Space)
        e.Handled = false;
      else
        e.Handled = true;
    }

ExpanderView without left side Line

Expander Style        

<Style x:Key="ExpanderViewStyle" TargetType="toolkit:ExpanderView">
      <Setter Property="HorizontalAlignment" Value="Stretch"/>
      <Setter Property="HorizontalContentAlignment" Value="Stretch"/>
      <Setter Property="ItemsPanel">
        <Setter.Value>
          <ItemsPanelTemplate>
            <StackPanel/>
          </ItemsPanelTemplate>
        </Setter.Value>
      </Setter>
      <Setter Property="Template">
        <Setter.Value>
          <ControlTemplate TargetType="toolkit:ExpanderView">
            <Grid>
              <Grid.Resources>
                <QuadraticEase x:Key="QuadraticEaseOut" EasingMode="EaseOut"/>
                <QuadraticEase x:Key="QuadraticEaseInOut" EasingMode="EaseInOut"/>
              </Grid.Resources>
              <Grid.ColumnDefinitions>
                <ColumnDefinition Width="41"/>
                <ColumnDefinition Width="*"/>
              </Grid.ColumnDefinitions>
              <Grid.RowDefinitions>
                <RowDefinition Height="Auto"/>
                <RowDefinition Height="Auto"/>
                <RowDefinition Height="Auto"/>
              </Grid.RowDefinitions>
              <VisualStateManager.VisualStateGroups>
                <VisualStateGroup x:Name="ExpansionStates">
                  <VisualStateGroup.Transitions>
                    <VisualTransition From="Collapsed" GeneratedDuration="0:0:0.15" To="Expanded">
                      <Storyboard>
                        <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="(FrameworkElement.Height)" Storyboard.TargetName="ItemsCanvas">
                          <EasingDoubleKeyFrame EasingFunction="{StaticResource QuadraticEaseOut}" KeyTime="0:0:0.00" Value="0"/>
                          <EasingDoubleKeyFrame x:Name="CollapsedToExpandedKeyFrame" EasingFunction="{StaticResource QuadraticEaseOut}" KeyTime="0:0:0.15" Value="1"/>
                        </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
                        <DoubleAnimation Duration="0" To="1.0" Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Opacity)" Storyboard.TargetName="ItemsCanvas"/>
                      </Storyboard>
                    </VisualTransition>
                    <VisualTransition From="Expanded" GeneratedDuration="0:0:0.15" To="Collapsed">
                      <Storyboard>
                        <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="(FrameworkElement.Height)" Storyboard.TargetName="ItemsCanvas">
                          <EasingDoubleKeyFrame x:Name="ExpandedToCollapsedKeyFrame" EasingFunction="{StaticResource QuadraticEaseInOut}" KeyTime="0:0:0.00" Value="1"/>
                          <EasingDoubleKeyFrame EasingFunction="{StaticResource QuadraticEaseInOut}" KeyTime="0:0:0.15" Value="0"/>
                        </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
                        <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Opacity)" Storyboard.TargetName="ItemsCanvas">
                          <EasingDoubleKeyFrame EasingFunction="{StaticResource QuadraticEaseInOut}" KeyTime="0:0:0.00" Value="1.0"/>
                          <EasingDoubleKeyFrame EasingFunction="{StaticResource QuadraticEaseInOut}" KeyTime="0:0:0.15" Value="0.0"/>
                        </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
                        <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="(UIElement.RenderTransform).(CompositeTransform.TranslateY)" Storyboard.TargetName="ItemsCanvas">
                          <EasingDoubleKeyFrame EasingFunction="{StaticResource QuadraticEaseInOut}" KeyTime="0:0:0.00" Value="0.0"/>
                          <EasingDoubleKeyFrame EasingFunction="{StaticResource QuadraticEaseInOut}" KeyTime="0:0:0.15" Value="-35"/>
                        </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
                      </Storyboard>
                    </VisualTransition>
                  </VisualStateGroup.Transitions>
                  <VisualState x:Name="Collapsed">
                    <Storyboard>
                      <DoubleAnimation Duration="0" To="0" Storyboard.TargetProperty="(FrameworkElement.Height)" Storyboard.TargetName="ItemsCanvas"/>
                      <DoubleAnimation Duration="0" To="0.0" Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Opacity)" Storyboard.TargetName="ItemsCanvas"/>
                    </Storyboard>
                  </VisualState>
                  <VisualState x:Name="Expanded">
                    <Storyboard>
                      <DoubleAnimation Duration="0" Storyboard.TargetProperty="(FrameworkElement.Height)" Storyboard.TargetName="ItemsCanvas"/>
                      <DoubleAnimation Duration="0" To="1.0" Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Opacity)" Storyboard.TargetName="ItemsCanvas"/>
                    </Storyboard>
                  </VisualState>
                </VisualStateGroup>
                <VisualStateGroup x:Name="ExpandabilityStates">
                  <VisualState x:Name="Expandable"/>
                  <VisualState x:Name="NonExpandable">
                    <Storyboard>
                      <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Visibility)" Storyboard.TargetName="ExpandableContent">
                        <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0:0:0.0" Value="Collapsed"/>
                      </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                      <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Visibility)" Storyboard.TargetName="Line">
                        <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0:0:0.0" Value="Collapsed"/>
                      </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                      <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Visibility)" Storyboard.TargetName="NonExpandableContent">
                        <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0:0:0.0" Value="Visible"/>
                      </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                    </Storyboard>
                  </VisualState>
                </VisualStateGroup>
              </VisualStateManager.VisualStateGroups>
              <ListBoxItem x:Name="ExpandableContent" Grid.ColumnSpan="2" Grid.Column="0" toolkit:TiltEffect.IsTiltEnabled="True" Grid.Row="0" Grid.RowSpan="2">
                <Grid>
                  <Grid.ColumnDefinitions>
                    <ColumnDefinition Width="41"/>
                    <ColumnDefinition Width="*"/>
                  </Grid.ColumnDefinitions>
                  <Grid.RowDefinitions>
                    <RowDefinition Height="Auto"/>
                    <RowDefinition Height="Auto"/>
                    <RowDefinition Height="Auto"/>
                  </Grid.RowDefinitions>
                  <ContentControl x:Name="Header" Grid.ColumnSpan="2" ContentTemplate="{TemplateBinding HeaderTemplate}" Content="{TemplateBinding Header}" Grid.Column="0" HorizontalAlignment="Stretch" HorizontalContentAlignment="Stretch" Grid.Row="0"/>
                  <ContentControl x:Name="Expander" ContentTemplate="{TemplateBinding ExpanderTemplate}" Content="{TemplateBinding Expander}" Grid.Column="1" HorizontalAlignment="Stretch" HorizontalContentAlignment="Stretch" Margin="11,0,0,0" Grid.Row="1"/>
                  <Grid x:Name="ExpanderPanel" Background="Transparent" Grid.ColumnSpan="2" Grid.Column="0" Grid.Row="0" Grid.RowSpan="2"/>
                </Grid>
              </ListBoxItem>
              <ContentControl x:Name="NonExpandableContent" Grid.ColumnSpan="2" ContentTemplate="{TemplateBinding NonExpandableHeaderTemplate}" Content="{TemplateBinding NonExpandableHeader}" Grid.Column="0" HorizontalAlignment="Stretch" HorizontalContentAlignment="Stretch" Grid.Row="0" Grid.RowSpan="2" Visibility="Collapsed"/>
              <Canvas x:Name="ItemsCanvas" Grid.Column="1" Margin="11,0,0,0" Opacity="0.0" Grid.Row="2">
                <Canvas.RenderTransform>
                  <CompositeTransform TranslateY="0.0"/>
                </Canvas.RenderTransform>
                <ItemsPresenter x:Name="Presenter"/>
              </Canvas>
            </Grid>
          </ControlTemplate>
        </Setter.Value>
      </Setter>
    </Style>

 

Use style in control

<toolkit:ExpanderView x:Name="ExpanderToday" Style="{StaticResource ExpanderViewStyle}">